Grønland

blev hans skæbne

Om H.J. Rink og hans tid

Bogens kapitler

Indhold

 

Bogen er inddelt i 50 kapitler, der kan læses samlet eller enkeltvis:

 

Kpt. 1  

Familiebaggrund

Handelshus på Christianshavn – Krig og forretning – Eget firma og frierbrev – Ditmarsken – To ægteskaber – to familier – Andre familiemedlemmer

 

Kpt. 2  

Opvækst, skolegang og studier

1819-45

Barndom – Livet på Lykkesholm – Skolegang – Sorø Akademi – H.C. Ørsted og naturvidenskaberne – Polyteknisk Læreanstalt – Guldmedaljeafhandling – Studier i Berlin

 

Kpt. 3  

Geolog på Galathea-ekspeditionen

1845

En videnskabelig jordomsejling – Ekspeditionsdeltagerne udvælges – Vennerne træder til – Afrejse og besøg på Madeira – Nicobarerne

 

Kpt. 4  

Nicobarerne 1

1845-46

Koloniseringen forberedes – Rink rapporterer – Første indtryk af øerne – 39 kinesiske immigrantarbejdere – Øerne tages i besiddelse – Ekspedition til det indre af Store Nicobar – Afsked med ”Galathea” – Nicobarfeberen slår til

 

Kpt. 5  

Nicobarerne 2

1846

Grebet af tidevandet – Møder med de indfødte – Frygtelig hede og mangel på vand – Fest for de afdøde – Opium – Nicobarfeberen angriber – Afrejse fra øerne, Rink syg – Rekreation på bjerget

 

Kpt. 6  

Den lange rejse hjem

1846

Fanget i Penang – Afrejse med dampskib – Ophold på Ceylon – Gennem ørkenen til Cairo – Turist i Egypten – Europæere i Alexandria – Karantæneramt på Malta – Napoli og Vesuv, samvær med landsmænd – Afsejling fra Napoli – Med diligence og tog gennem Frankrig og Tyskland

 

Kpt. 7  

Tilbage i København

1847-48

Rejseindtrykkene bearbejdes – Nordisk naturforskerkongres – “Galathea”s hjemkomst – Rink ansøger om penge til Grønlandsrejse – Christian 8. dør, enevælden afskaffes

 

Kpt. 8  

Første rejse til Grønland

1848-1851

Afrejse og første indtryk – Videre nordpå – Solens genkomst – Hundeslædekørsel og korttegning – Ansøgning om forlængelse – Bidende kold sommer – Indlandsisen og de store isfjorde – Rinks isbræ – Den såkaldte sovepose – Hjemme hos grønlænderne – Disko og Noursoak – Sørgelig nyt fra København – Bataillonskirurg Rudolph

 

Kpt. 9

Grønland før Rink

Historisk resumé

-1851

Menneskenes Land – Nordboerne – Europæiske hvalfangere og opdagelsesrejsende – Mission og handel: Hans Egede og Bergenskompagniet – ”En rigtig koloni” – Første store koppeepidemi – Kolonisationen udbygges – Missionen efter Egede – Herrnhutterne – Monopolets nye aktører – Forlig med hollænderne – Handelen, Instruxen og de to inspektører – Monopolet og 1788-kommissionen – Børn af blandede forhold – Hjælpekasse og Generaltaxt – De grønlandske kateketer – Nye epidemier – Englandskrigen – Genopbygningen – Grønlands kommissionen 1835-40 – Sult og sygdom – Ny Grønlands kommission 1850-51

 

Kpt. 10  

  1. rejse til Grønland. Rink bliver embedsmand

1851-1852

Første grønlandsskrifter– Kommissionsmedlem på afbud – Kryolitten ved Ivittuut – Julius Thomsens opfindelse – Dansk-engelske mineinteresser – Josvas kobbermine – Kampen om Grønlands undergrund – Forlovelse, giftermål og et fast embede

 

Kpt. 11 

Signe

1835-53

Bryllup – Signes familie – Barndom i Holsteinsborg – Hansemands hus – “Det nationale” – Fangeren kommer hjem – Hvalfangst – Jul i Grønland – Skolegang i København – Familien Møller samles – og skilles

 

Kpt. 12  

Kolonibestyrer i Julianehåb

1853-54

Bryllupsrejse til Grønland – Ankomst til Frederikshåb – Med konebåd til Julianehåb – Orgelfest – Kryolitten – Janssens til Godthåb – Rejser i distriktet – Den strenge vinter – De mange dødsfald – Endelig forår og fangst – Sektdannelse i brødremissionen – Besøg ved Josvas kobbermine – Fangst og folkeliv på øerne – ”Fiirkløverets” forlis – Ekstra passagerer til ”Nordlyset”

 

Kpt. 13  

Et samfund i krise

1854-55

Om armodens årsager – Urealistisk at uddele nødhjælp – Hvad kan der gøres? – Førstehjælpskasser og islandsk mos – Dårlige boliger – Blandede reaktioner fra København – Rink forflyttes til Godthåb – Thomsen, Howitz og kryolitten

 

Kpt. 14  

Godthåb

1855-56

Hvorfor flytning? – Inspektør Holbøll – Holbøll og Rink – Brev til ministeren – Janssen, Kleinschmidt og Lindorff – Et samfund i krise – Sultetid

 

Kpt. 15  

Forstanderskaberne

1855-56

Ideen undfanges – Forstanderskaber på Færøerne – Et gennemarbejdet forslag – Repartitionen – Oplægget rundsendes – Skibet der aldrig nåede frem – Kommissionsarbejdet afsluttes – “Holbølls testamente” – Forstanderskaberne debatteres i Folketinget – Resolution af 13. maj 1857 – Besøg hos Ingemann i Sorø – Fransk ekspedition

 

Kpt. 16

Indlandsisen og Jordens istider

1855-57

Franklin-ekspeditionerne – Elisha Kent Kane – Den store gletcher og “the open polar sea” – Rink versus Kane – Amerikansk nationalhelt – Europas istider – Franklingåden endelig løst – Den globale opvarmning

 

Kpt. 17

De første forstanderskaber

1857-58

Tilbage til Godthåb – Planlægning – Med konebåd til Julianehåb – Det første forstanderskab – Fragmenter af en runesten – Signes far – Gensyn med McClintock – Besøg i Ivittuut

 

Kpt. 18

Bogtrykkeriet og de gamle sagn.

Sultkatastrofen ved Napasoq

1857-58

Godthåb og inspektørboligen – Bogtrykkeriet – Rasmus Berthelsen – Indsamling af sagnfortællinger – Døde af sult og kulde – Udskrift af fohørsprotokollen

 

Kpt. 19

De første reaktioner fra København

1858

En grønlandsk skat – Modstand i Nordgrønland – Kleinschmidt hjemkaldes – International finanskrise – “at se livet opstå af så godt som intet”

 

Kpt. 20

Årsberetning og beslaglæggelse.

Julesalme, sagnfortællinger og Aron fra Kangeq

1858-59

De første årsberetninger – Hvad mente grønlænderne? – Forsøgsperiodens udløb – Forstanderskabernes kasser beslaglægges – Brev til ministeriet ­– Kleinschmidt afskediges – Julesalmen Guuterput – Aron fra Kangeq – Jens Kreutzmann – Fælles arvegods – De første træsnit – Den første sagnsamling trykkes

 

Kpt. 21

Fanget i storisen

1859

Afrejse mod syd – Fanget i is og tåge – Julianehåb forstanderskab – Forøgede aktiviteter omkring kyolitten – Til middag hos Tayler – Smeltevand fra gletsjeren – Kongens fødselsdag

 

Kpt. 22,1

Telegrafforbindelse til Grønland?

1859-60

Det nye kommunikationsmiddel – Stort rykind af udenlandske skibe – C.F. Hall i Holsteinsborg – Høring om telegrafundersøgelserne

 

Kpt. 22,2

Folkesagn og forstanderskaber

1859-60

Stærk kulde og megen is – Ny sagnsamling fra trykkeriet – En selvstændig grønlandsk poesi – Tolkning af sagnene – Kampen for forstanderskaberne – Forsøgsordningen forlænges

 

Kpt. 23

Grønlændernes første avis

På orlov i København

1861-62

Forkølelsesepidemi med mange døde – Atuagagdliutit, grønlændernes første avis – Den tredje sagnsamling – Rink og Kleinschmidt – Forstanderskaberne sættes i stå – Problemer i Frederikshåb – Lars Møller rejser med til København – Orla Lehmann – Endelig sker der noget – Om årsagen til grønlændernes materielle tilbagegang – Krarup Smith og de “Foreløbige Bestemmelser” – Familieliv og kongelig audiens – Peter og Karoline – Fotografiapparatet

 

Kpt. 24

Forstanderskabernes genetableres

1862-63

Rink og Berthelsen til Julianehåb – Forstanderskabet genetableres ved stor folkefest – Festen fortsætter i Frederikshåb – Nye koncessioner ved kryolitbruddet – Brev til Orla Lehmann – Kleinschmidt forsøgt udelukket – De første fotografier – Epidemi hærger Godthaab – Grønlandsdebat i Rigsdagen og ny kommission – Strengeste vinter i 100 år – De nye regler i praksis – Rink syg – Forlis og overvintring

 

Kpt. 25

Søkortopmåling og engelsk koloniseringsforsøg

1863-64

Søkortopmåling ved Bluhme & Falbe – To læger på rundrejse – Rink om lægevæsenet – Nye aktører ved Ivittuut – Engelsk forsøg på kolonisering af østkysten – Tidlig vinter og knappe ressourcer – Jul i Godthåb

 

Kpt. 26

Hinrich og Signe.

Livet i Godthåb og på rejse

1850-65

De herlige fredagsaftner – Den sky Rink? – Sommerdage ved kolonien – Vinter ved kolonien – Rejser i inspektørens vidtstrakte distrikt – I tilfælde af dårligt vejr – Fotografering og sommerferie ved Kobbefjorden – Våd-kollodiumteknikken – Et ørnepar

 

Kpt. 27

Forstanderskaber i Nordgrønland

1864-1865

Kulde, skørbug og skisport – Danmark atter i krig – Påskønnelse af de stræbsomme – Kvindernes betydning – Trykkeriets fremtid – Problemer ved Ivittuut – Forstanderskaber i Nordgrønland – Ny rolle for inspektørerne? – Mange syge og døde trods godt vejr og god fangst – Grønlænderne del af et større kulturelt fællesskab – Sidste brev fra Raffn

 

Kpt. 28

Frihandelskommissionens betænkning.

Røre i forstanderskaberne

1865-66

1863-Kommissionens betænkning – Rinks kritik af betænkningen – Rekordstor produktion – Fremgang i Julianehåb – Større ansvar til de grønlandske medlemmer – Godthåb forstanderskab får påtale – Rink ansøger om hjemrejse

 

Kpt. 29

Fremgang og nye konflikter

1865-66

Svagt stigende fødselstal – Nyvalg: Handelens ansatte repræsenteres – Retssager afgjort – Offensiv fra Kleinschmidt og Jørgensen – Forslag til syv nye paragraffer – Produktion og salg af vandskindsklæder – Bøger af Rink og Bluhme provokerer – Ny stor folkefest i Julianehåb

 

Kpt. 30

Sidste år i Grønland

1866-68

Rink efterlyser ny instrux – Nye tider ved kryolitbruddet – Sidste år i Grønland – På orlov til København – Høyer konstitueres som inspektør – Rejse til Sct. Petersborg – Rink søger sin afsked – Grønlændernes afskedsgave – Sidste indberetning – Ny inspektør i Sydgrønland

 

Kpt. 31

Grønlændernes religion og oprindelse 

1868-71

Om grønlændernes gamle tro – Scenen var sat – Mytologien – Rink skriver til Kleinschmidt – Stor litterær produktivitet – Møde med Nordenskiöld – Om eskimoernes herkomst – Den nye sagnsamling

 

Kpt. 32

Direktør for Handelen

1870-72

Godt nyt om forstanderskaberne – Et dampskib til Grønland? – Ikke for grønlændernes penge – To dødsfald – Embedet opslås – Fire ansøgere, hvorfor Rink? – Dampskibssag afsluttes – To ekspeditioner til indlandsisen – Kommission vedrørende kirke og undervisning – Indfødte præster – Fællesskole – Det grønlandske bogvæsen – Handelen var Egedes initiativ

 

Kpt. 33

Sidste rejse til Grønland 

1872

Revision af de “Foreløbige Bestemmelser” – Grønlændernes egne penge – Stormfuld rejse – En uge i Godthåb – Gensyn med Jakobshavn – Med hvalfangerslup i Disko bugten – Efter ny storm til Ritenbenk – Sørgelig nyt fra Julianehåb – Carl Hagen – Østgrønlændere ramt af epidemi

 

Kpt. 34

Status efter rejsen 

1872

Tilbagegang i Nordgrønland – Forstanderskaberne fungerede ikke efter hensigten – Sammenligning mellem nord og syd – Husenes opvarmning – Planløst byggeri – Grønlændere i Handelens tjeneste – For mange udsteder – Penge, varer og transport – Lægevæsenet

 

Kpt. 35

På kontoret 1 

1872 –

Endelig en ny instrux – De to kontorer – Ny pakhusforvalter – Instrux for personalet på Handelens Plads – Flere skibe? – Barken “Thorvaldsen” og briggen ”Hvalfisken” – Hæder til skibsførerne – Licitationer – Trannens konkurrence – Skibsfart og postbesørgelse

 

Kpt. 36

På kontoret 2 

1872 –

Flere grønlændere i Handelens tjeneste – 60 forskellige lønsatser – Nyt rekrutteringsmønster – Vanskeligt efterår – Ministeriets nidkærhed – Rink siger op – Ny mand i ministeriet – Nok at se til

 

Kpt. 37

Uden for kontortid

1872-

Nordenskiöld og Nordøstpassagen – Det sociale liv på Platanvej – Fornyet fokus på indlandsisen – Oversættelser til engelsk – Robert Brown – Hans Hendrik: The Arctic Traveler – Foredragsvirksomhed – Signe debuterer som forfatter

 

Kpt. 38

Nye initiativer 1

1875-79

En permanent Grønlands-kommission – Grønlands fremtid som dansk biland – Illusionen om den øgede produktivitet – Et overforstanderskab – Forespørgsel i Folketinget – Kommissionen etablerer sig – De første møder – Et pensionat for unge grønlændere i København – Kleinschmidts kritik og Rinks forklaring

 

Kpt. 39

Nye initiativer 2

1876-79

Statslige midler til videnskabelige undersøgelser – De første danske ekspeditioner – Meddelelser om Grønland, en videnskabelig bogserie – Carl Hagenbecks Völkerschau

 

Kpt. 40

Grønlænderhjemmet 

1879-81

En grønlansk middelklasse – De nødvendige uddannelser – Rinks vemod – Et midlertidigt hjem på Amager – Grønlænderhjemmets indretning og brug – Bøger og billeder – De første beboere flytter ind – Arrangementer på hjemmet – Rinks ændrede holdning til Missionen

 

Kpt. 41

Tranpriserne falder

1878-80

Tranmarkedet overfyldt – Skærpet konkurrence – Det uundgåelige underskud – Ikke bare handel – Kommissionsmøde med ministeriel deltagelse – Alt afhang af grønlænderne – Kommissionsarbejdet fortsætter – Løn- og ansættelsesforhold – Forargeligt samliv – Mission, skole- og sundhedsvæsen – Færre danskere til Grønland – Grønlandske skikke og vedtægter

 

Kpt. 42

Afsked og offentlig debat 

1881-82

Margrethe forlover sig – Rinks mindre heldige ejendommeligheder – Det krænkende brev – Afskedsansøgning til kongen – Man tager sit parti – Offentlig debat: Rinks udspil – Hørrings svar

 

Kpt. 43

Debatten fortsætter

1882-84

Rinks pjece: Om Grønlænderne – Brev fra Kleinschmidt – Ferie i Norge – Fengers anbefaling – Von Havens provokation – Rosens gensvar – Frisind og civilisation – Hørrings pjece mod Rink – Rosen rystet – Rinks anden pjece – Bluhmes to artikler – Hørrings anden pjece – Rinks sidste pjece – To dødsfald, to giftermål og to nye inspektører

 

Kpt. 44

Opbrud og kongres

1882-83

Margrethe og Ludvig gifter sig – Ekspedition til østkysten – Flittig skribent – Nordenskiölds nye Grønlands-ekspedition – Arktiske møder – Tilbage til Norge – Amerikanistkongres med Grønland i front – Folk og sprog – Sprog og migration – Middag hos de kongelige og udflugt i Nordsjælland – Første kongelige besøg i Grønland

 

Kpt. 45

Det nye liv i Norge

1883-85

Skientusiaster – Nordenskiölds samer – Nansens drømme – Franz Boas – Familien Undset – Grønlænderne og deres stammefrænder – De eskimoiske dialekter – Et avanceret og rigt facetteret sprog – Den allersidste Franklin-ekspedition

 

Kpt. 46

Eskimologi

1885-88

Møde med Boas – Østkystekspeditionen vender hjem – Et hidtil uberørt stammefolk – Afsked med Kleinschmidt – Grønlændernes stammefrænder i øst og vest – Udbredelse, kultur og sprog – Kajakkens udvikling – Vigtigste værk om eskimoernes historie – Veteranerne – Grundlægger af den moderne eskimologi – Kajakken i det 21. århundrede

 

Kpt. 47

Kronen på værket

1888-91

Nansen, Peary og indlandsisen – Afrejse for Nansen & co. – Kronen på værket – Hjemkomst i triumf – 70 år, kræfterne svinder – Ventende opgaver – Alaska eller Asien? – Synoptisk vokabularium

 

Kpt. 48

Til sidst

1891-93

Ved fælles hjælp – Et gæstfrit hjem – Det uundgåelige – Begravelse og eftermæle – Et nyt liv i cyberspace – Johnstrups død og GGU-kommissionen

 

Kpt. 49

Signe alene

1894-1909

Sorgen og arven – En årlig mindeaften – Kajakmænd – Kontakt til Vilhelm Thomsen – Hanseraks dagbog – Novellerne – Arons billeder udstilles i New York – Korrespondance med William Thalbitzer – Kryolit-rygte – Brud med Rinks Alaska-teori – Fortsatte studier og en anmeldelse – Thalbitzer forlover sig – Sorg i Signes familie – Et kærkomment besøg – Eftertale og sidste brev – Mindeord

 

Kpt. 50

Tiden der fulgte

1901-28

Et mindesmærke – Grønland efter Rink – Rasmus Berthelsens død – Den nye stemme fra Godthåb – Det politiske systemskifte – Grønland på den politiske dagsorden – Første rigtige lov om grønlandske forhold – Flere stemmer i debatten – Den fremtidige styrelse – Handelskommission – Ministeren rejser til Grønland – Handel og administration skilles, men… – Endnu en koloni – Styrelsesloven revideres – Kongens og telegrafiens ankomst – 200-året for Hans Egede – Lars Møllers sidste hilsen

 

Kilder

Breve og dokumenter – Litteratur

 

Rink-bibliografier

Bibliografier for H.J. Rink og Signe Rink.